• Na sprzedaż
Swarzędz
Swarzędz

Na sprzedaż

Powierzchnia całkowita nieruchomości gruntowej wynosi 5 ha.Zgodnie  z obowiązującym planem podstawowymi funkcjami nieruchomości są: produkcja, magazyny i składy, handel, usługi.Infrastruktura techniczna:prądwodagazsystem ściekowykanalizacja deszczowa

Szczegóły nieruchomości