• Blisko 100% terenów inwestycyjnych objętych Polską Strefą Inwestycji
  • Zasady funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji
  • Nowe kryteria przyznawania wsparcia dla inwestorów

Pobierz raport i dowiedz się więcej: