Przekraczając GraniCEE

Download Report
  • Wzrost sprzedaży detalicznej napędzany przez e-commerce w sektorze mody
  • Najlepsze poziomy obrotów w branży modowej w CEE-14
  • Debiut międzynarodowych marek w regionie

Pobierz raport i dowiedz się więcej:


przekraczajacgranicee

Przekraczając GraniCEE

Download Report