Rynek Nieruchomości Magazynowych - Market Insights 2019

  • Blisko 0,5 mln2 nowoczesnej powierzchni magazynowej w budowie w regionie Górnego Śląska
  • Kolejne regiony z całkowitą podażą przekraczającą 2 mln m2
  • Rynek pracownika - wynagrodzenia i dodatki pozapłacowe w sektorze magazynowym

Pobierz raport i dowiedz się więcej: