Certyfikacja Ekologiczna

Wsparcie w procesie projektowania i budowy zielonych budynków

 

Przygotujemy i zrealizujemy proekologiczne założenia Twojej firmy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę z obszaru zrównoważonego budownictwa. Współpracujemy z deweloperami, właścicielami i zarządcami nieruchomości, dostosowując certyfikat do potrzeb klienta.

Jesteśmy doradcami, którzy koncentrują swoje działania na aktualnych i przyszłościowych trendach w budownictwie zielonych nieruchomości. Wykorzystujemy ich atrakcyjność, niskie koszty użytkowania i pozytywny wpływ na środowisko naturalne w celu opracowania dla Ciebie najlepszej strategii inwestycyjnej. Przygotowując projekt, koncentrujemy się na oczekiwaniach związanych z użytkowaniem budynków i wymaganiach inwestorów, opracowując kompleksowe strategie uzyskania certyfikatu. Łączymy doświadczenie zdobyte dzięki uczestnictwu w transakcjach najmu i sprzedaży na rynku nieruchomości z szeroką wiedzą techniczną. Dzięki naszemu wsparciu i przygotowaniu gotowych rozwiązań dla Twojego biznesu, zwiększysz swoje możliwości rozwoju i skuteczność strategii postępowania. 

Nasza oferta obejmuje

 •  Kompleksowe usług certyfikacji LEED i BREEAM
 • Analizy inwestycji pod kątem możliwości wdrożenia wiodących systemów wielokryterialnej oceny budynków – LEED i BREEAM
 • Określenie potencjalnego poziomu certyfikacji i punktów możliwych do uzyskania
 • Opracowanie kompleksowej strategii uzyskania certyfikatu, zawierającej analizę możliwej punktacji oraz związanych z tym szans, wyzwań, kosztów i korzyści
 • Przeprowadzenie warsztatów z inwestorem oraz zespołem projektowym lub zespołem zarządzającym obiektem, gdzie określane są cele i priorytety związane z uzyskaniem certyfikatu
 • Doradztwo w zakresie przygotowania specyfikacji przetargowej
 • Kompleksowa ocena cyklu życia projektu (LCA)
 • Ocena możliwości zmniejszenia zużycia energii, wody oraz produkcji odpadów celem obniżenia kosztów eksploatacyjnych
 • Przygotowanie i zarządzanie dokumentacją certyfikacyjną i procesem składania dokumentacji
 • Szczegółowe analizy sposobu zarządzania energią
 • Analizy potencjału certyfikacji budynku
 • Raporty zrównoważonego funkcjonowania nieruchomości
 • Analizy energetyczne
Andrzej Gutowski
Associate Director
Warszawa

EN:

I have joined Colliers Green building certification department in 2013. For 5 years, prior joining Colliers I was overviewing all operations and coordinating local administrators for projects across Poland – first as an Operation Manager and later as a Proxy and Member of the Board of Property Management company. I am accredite LEED and BREEAM specialist and work with new design and existing projects.

 

PL:

Do działu certyfikacji zielonych budynków Colliers dołączyłem w 2013 roku z pięcioletnim doświadczeniem zarządcy centrów handlowych, nadzorującym całość działań operacyjnych i koordynującym prace lokalnych administratorów na terenie Polski - najpierw jako Manager ds. Operacyjnych, później jako Prokurent i Członek Zarządu spółki zarządzającej obiektami handlowymi. Jestem akredytowanym specjalistą do spraw certyfikacji LEED i BREEAM, prowadzę zarówno projekty związane z certyfikacjami bydynków projektowanych, jak i istniejących.

 

 

Zobacz moje wpisy na blogu www.najem.ca | Read my posts on the www.najem.ca blog: http://najem.ca/autor/andrzej-gutowski

 

 

Pokaż eksperta

Skontaktuj się z nami!

Wystąpił nieoczekiwany błąd. Spróbuj ponownie.
Nie zaznaczono pola wyboru "Nie jestem robotem".
Wniosek został złożony.
Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.