Ako vyriešiť rébus nedostatku pracovnej sily v strednej a východnej Európe?

Colliers International predstavuje a vysvetľuje šesť možných riešení
Bratislava, 14. august 2018 – Veľmi nízka miera nezamestnanosti, dynamický rast, emigrácia a rýchly rozvoj odvetvia služieb spôsobili akútny nedostatok pracovných síl v regióne strednej a východnej Európy. Tvrdí to správa Colliers International, medzinárodnej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nehnuteľností, s názvom „Riddle of Labor Force CEE“ (preklad: Rébus pracovnej sily v strednej a východnej Európe).
Dostupnosť pracovníkov je aktuálne najdôležitejším faktorom pri posudzovaní obchodných plánov a vyhliadok spoločností v regióne. Veľmi nízka nezamestnanosť, dynamický rast, emigrácia a rýchly rozvoj odvetvia služieb viedli k vzniku akútneho nedostatku pracovných síl v šiestich krajinách strednej a východnej Európy[1]. Ak sa tieto faktory nebudú riešiť, predpokladáme obmedzenie rastu HDP, možno recesiu a pravdepodobne aj tieň nad súkromnými investíciami v regióne v strednodobom až dlhodobom horizonte. Ak sa tieto očakávania naplnia, bude to mať negatívny vplyv na dopyt po komerčných nehnuteľnostiach v strednej a východnej Európe v ďalšom cykle.
Mark Robinson, špecialista prieskumu pre región strednej a východnej Európy Colliers International, vysvetľuje:
„Rébus skutočne existuje. Spomalenie hospodárskeho vývoja zvyčajne prináša stav, kedy ekonomiky dosahujú cyklicky nízke úrovne nezamestnanosti. Ide o historický precedens. Toto spomalenie znamená stratu pracovných miest, zvýši sa miera nezamestnanosti a tým sa obnoví rovnováha pracovnej sily. Súčasťou tohto mechanizmu sú ekonomické bolesti, ktoré nie sú atraktívne pre politikov, podnikateľov ani pre realitných hráčov."
Vidíme šesť možných riešení tohto rébusu:

Návrat pracovnej sily zo západu. Naše údaje uvedené v správe s názvom "Labor Force Boomerang" zverejnenej v júli 2017 naznačili, že ďalších 0,5 milióna držiteľov pasov šiestich krajín SVE migrovalo na západ do roku 2016. Tzv. bumerang tu síce zatiaľ nie je, ale sú tu ekonomické podmienky na jeho spustenie, vrátane rastu miezd v strednej a východnej Európe.

Prisťahovalectvo z východu, z bývalého ZSSR a iných krajín môže podporiť pracovnú silu strednej a východnej Európy. Po prvýkrát je v strednej a východnej Európe badateľná prítomnosť cudzincov. Podľa údajov Svetovej banky mala Česká republika v roku 2017 pomer zahraničných obyvateľov 7,1 %. Najnižší pomer zahraničných obyvateľov malo Poľsko – 1,8%. To zahŕňa aj odhady Svetovej banky na 221 307 Ukrajincov, aj keď táto hodnota môže byť násobkom toho, čo je v skutočnosti. Ukrajinci pomáhajú udržiavať ekonomickú výkonnosť Poľska a riešiť jeho demografický a pracovný rébus. Zdrojmi pracovnej sily sú tiež ostatné krajiny Spoločenstva nezávislých štátov, ako sú Rusi, Bielorusi a Moldavčania.

Posilnenie kvality pracovnej sily v regióne prostredníctvom lepšieho vzdelávania a odbornej prípravy na zvýšenie produktivity. Relokácia pracovníkov z pracovných miest vo verejnom sektore môže byť možnosťou najmä v Maďarsku a na Slovensku.

Zvýšenie miery pracovnej aktivity v populácii vo veku od 15 do 64 rokov a pravdepodobne aj veku odchodu do dôchodku. V strednej a východnej Európe sa za posledných 15 rokov podarilo dosiahnuť úspech v politikách zameraných na zvýšenie podielu tejto populácie, ktorá je dostupná a ochotná pracovať.

Automatizácia pracovných pozícií a kratšia pracovná doba v týždni môže pomôcť. Automatizácia zvyšuje produktivitu na pracovníka odstránením pracovníkov. Napäté pracovné trhy dokonca podporujú investície do automatizácie. SVE-6 vôbec nie je vo svete ojedinelým regiónom, kde sú pracovné miesta ohrozené automatizáciou, má napäté pracovné trhy a vysoký podiel HDP, ktorý vzniká výrobou. Automatizácia vo výrobe môže napomôcť k tomu, aby sa zmenil dopyt po pracovnej sile vo výrobe a v službách. Dôsledky toho sú prítomné v Nemecku, kde možno vidieť príklady presunu k 28-hodinovému pracovnému týždňu v automobilových výrobných spoločnostiach. Smer, ktorým ide nemecký automobilový priemysel, môžu tiež nasledovať aj krajiny SVE-6.

Recesia nemusí nevyhnutne nastať v ekonomikách krajín strednej a východnej Európy. Inflácia však stúpa a centrálne banky začínajú zvyšovať úrokové sadzby. Spomalenie hospodárskej krízy/recesia môže viesť k zníženiu dopytu po práci a k vyriešeniu samotného rébusu.

Považujeme za pravdepodobné, že riešenia 1 a 2 sa významnejšie prejavia v krátkodobom horizonte. Riešenie 3 a 4 majú dlhodobejší charakter. Odpovede 5 a 6 nie sú prínosom pre pracovné vyhliadky.


________________________________________
[1] Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Poľsko