Bratislava Research Forum

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2019

24. Októbra 2019, Bratislava

 

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky

trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2019

 

 

V treťom kvartáli 2019 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave vyše 1,8 milióna m². 62 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 38 % kancelárske priestory v štandarde B.

 

V treťom kvartáli tohto roka nebola v Bratislave skolaudovaná žiadna nová kancelárska budova. Vo výstavbe zostáva v Bratislave sedem kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2019 a 2020 prinesú na trh približne 118 000 m2 moderných kancelárskych priestorov.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 alebo 34 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 27 000 m², čo v porovnaní s druhým kvartálom 2019 predstavuje pokles o 68 % prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 46 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 41 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 5 % a prednájmy tvorili 8 % všetkých transakcií.

V treťom kvartáli 2019 sa udiali tri väčšie transakcie (renegociácie) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 4 000 m², 2 800 m² a 2 200 m². Okrem týchto transakcií boli zaznamenané ešte ďalšie dve transakcie, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².

V treťom kvartáli tohto roka dominovali na trhu transakcie spoločností zo sektora profesionálnych služieb (28 %), tesne nasledované spoločnosťami z IT sektora (26 %).

 

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v treťom kvartáli roka 2019 zvýšila na 8,80 % z predchádzajúcich 8,06 % v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (3,69 %), nasledovaná Bratislavou I (6,04 %), Bratislavou II (9,12 %) a Bratislavou V (9,33 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 30,93 %.

Nájomné (Prime rent)

Prime rent ostal na nezmenenej úrovni 17,00 EUR/m2/mesiac.

 

 

Celková výmera prenajímateľných plôch moderných kancelárskych priestorov podľa bratislavských obvodov

 

Celková výmera prenajímateľných plôch moderných kancelárskych priestorov podľa rozdelenia BRF

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za tretí kvartál 2019:

 

Významné transakcie

 Významné transakcie

Kancelárska budova

Výmera (m²)

Sektor

Druh transakcie

AC Ružová dolina

4000

Public/Embassy/Trade Council/Diplomatic

Renegociácia

Galvaniho Business Center III

2800

IT

Renegociácia

Digital Park

2208

Prof. services

Renegociácia

Einpark Offices

1506

IT

Prednájom

Eurovea Central

1080

Finance/ Banking/Insurance

Nový nájom

Zuckermandel Hill Side

968

Prof. services

Nový nájom

Green Point Offices

927

Manufacturing/
Construction

Nový nájom

Green Point Offices

927

Manufacturing/
Construction

Nový nájom

AC Ružová dolina

917

Public/Embassy/Trade Council/Diplomatic

Nový nájom

Apollo Business Center II

900

Prof. services

Renegociácia

Lazaretská 12

851

IT

Renegociácia

 

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané vyššie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

 

O Bratislava Research Forum

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

 

Definície

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).

Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.

Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.

Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.

Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.

Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.

Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách

29 10 5 svk