Je vaše pracovisko pripravené na milieniálov?

Správa o trhu s administratívnymi priestormi v strednej a východnej Európe: Je vaše pracovisko pripravené na milieniálov?

77 % profesionálov, ktorí sídlia vo východnej a strednej Európe tvrdí, že vyvážený súkromný a pracovný život je najdôležitejším faktorom pracovného prostredia.
Medzi faktormi spájanými s fyzickou kanceláriou bola 58 % považovaná za veľmi dôležitú lokalita.
28 % profesionálov v strednej a východnej Európe silno súhlasí s tým, že práca v coworkingovom/flexibilnom priestore je atraktívna. Čiastočne súhlasilo ďalších 40 %.
Približne polovica profesionálov má v súčasnosti možnosť pracovať agilným spôsobom a 65 % zriedka alebo nikdy nepoužíva systém hot-deskov.
Viac ako 65% profesionálov so sídlom v strednej a východnej Európe nesúhlasí so zavedením technológie, ktorá monitoruje pohyb zamestnancov v kancelárii.
Zrejmá väčšina sa neobáva vplyvu umelej inteligencie na svoje pracovné úlohy.


Bratislava, 30. apríl 2018 – Nová správa spoločnosti Colliers International a medzinárodnej advokátskej kancelárie CMS hovorí, že tretina profesionálov v strednej a východnej Európe (SVE)  sa domnieva, že sa ich pracovisko v najbližších 2 až 3 rokoch zmení. Druhá výročná správa o trhu s administratívnymi priestormi v strednej a východnej Európe s podtitulom Je vaše pracovisko pripravené na milieniálov“  sa zameriava na meniacu sa povahu pracovísk v strednej a východnej Európe. Správa vychádza z prieskumu medzi 72 odborníkmi zo strednej a východnej Európy naprieč zemepisnou šírkou a dĺžkou praxe.

Pre spokojnosť s pracoviskom je kľúčová rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
Viac ako tri štvrtiny respondentov považujú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom za najdôležitejší faktor pri výbere spoločnosti, v ktorej budú pracovať. Za kľúčové pre spokojnosť s pracoviskom boli tiež považované: plat, možnosť kariérneho postupu a lokalita. Dizajn a vybavenie kancelárie boli menej dôležité. Iba 37 % respondentov uviedlo, že tieto faktory považuje veľmi dôležité. Iba 18 % považuje udržateľnosť kancelárie a „zelené atribúty“ za významnú charakteristiku modernej kancelárie.
Mark Robinson, špecialista prieskumu pre región strednej a východnej Európy Colliers International: „Medzi respondentmi, predovšetkým tými, ktorí sídlia v hlavných mestách, sa ukázal populárny co-working. Viac ako štvrtina respondentov súhlasila s tým, že práca v coworkingovom/flexibilnom priestore je atraktívna a ďalších 40 % čiastočne súhlasilo. Podľa geografie, sa zistilo, že 36 % respondentov so sídlom v centre mesta rozhodne súhlasilo s coworkingom. Zásadne nesúhlasili len 4 %.“
Kristína Pomothyová, odborníčka na riešenie pracovného miesta v Colliers International komentuje toto zistenie: „Firemná kultúra a zdravie zamestnancov sú jednoznačne na prvom mieste, všetko ostatné vrátane architektúry a dizajnu je až sekundárne. Zamestnanci považujú zo strany zamestnávateľov za dôležité flexibilitu, transparentnosť a dôveru. Tieto hodnoty do veľkej miery ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov. Z hľadiska výkonu sa zároveň kladie obrovský dôraz na komplexné zdravie a pohodu zamestnancov. To je priorita už aj v strednej Európe. Naši klienti si čoraz viac uvedomujú, že vyhnúť sa „požieračom zdrojov“ – absenciám a prezentizmu – čiže prítomnosti bez tvorby hodnoty, predchádza riadenie zmeny v celej firme, a to zameranej tak na kultúru firmy, ako aj jej fyzické prostredie.“
V celom regióne rastie agilný spôsob práce, vrátane práce z domova. Až 49 % profesionálov uviedlo, že má možnosť agilnej práce a využíva na ňu aspoň časť svojho pracovného času a 57 % uviedlo to isté pri práci z domu. Agilnú prácu bežnejšie využívajú tí, ktorí pracujú na v riadiacom a vrcholovom manažmente. To naznačuje, že ešte sme ďaleko od toho, aby sa tento spôsob práce stal bežným u milieniálov v strednej a východnej Európe.
Kristína Pomothyová pokračuje: „Alternatívne pracovné prostredia – coworkingové centrá, coworkingové kaviarne, hotdesking, agile oddelenia sa rozmáhajú relatívne rýchlo. Darí sa im najmä vďaka tomu že, čoraz väčšia časť zamestnancov kladie doraz na flexibilitu a rôznorodosť práce. Zmenilo sa tiež nastavenie tradičných korporácii aj inovatívnych malých firiem. Stratégiu a dizajn pracovného prostredia riadi jednoznačne nájomca, a ten je už dnes aj v strednej Európe tlačený k tomu, aby svoj priestor prispôsoboval diverzite a flexibilite svojich zamestnancov. Organizácie sa stavajú priepustnými: vytvárajú priestor pre svoju externú komunitu, s ktorou vďaka takému priestoru udržiavajú vzťah jednoduchšie. Zároveň sa mení zloženie tímov. Je čoraz bežnejšie využívať podporu freelancerov a startupov a koexistovať s nimi v kancelárii. Takto sa ekosystém firmy rozširuje a otvára inováciám. Je to extrémne dôležitý krok pre udržanie konkurencieschopnosti.“

Aký vplyv bude mať technológia na kanceláriu budúcnosti?
Technologický pokrok, vrátane využívania umelej inteligencie a zavedenie riešení „smart office“ budú naďalej prinášať príležitosti a výzvy pre zamestnancov a firmy, ktoré ich zamestnávajú.
S myšlienkou o zavedení technológie, ktorá monitoruje pohyb zamestnancov v kancelárii, bez výhrad súhlasilo iba 4 % respondentov v strednej a východnej Európe. S týmto konceptom nesúhlasilo 65 %, pričom 44 % silno nesúhlasilo. Toto je v ostrom kontraste s mienkou vo Veľkej Británii. Podľa správy CMS '2017 UK Real Estate Report: Smart. Healthy. Agile, súhlasilo s touto technológiou sledovania 65 % pracovníkov v kanceláriách v Spojenom kráľovstve. „Čo sa týka sledovania pohybu a aktivít zamestnancov v strednej Európe, stretávame sa zatiaľ s relatívne odmietavým postojom. Zamestnanci a HR oddelenia sú opatrní, čo sa týka senzorov, bluetooth zariadení a aplikácií s dotazníkovými push notifikáciami. Pre nás konzultantov sú to nenahraditeľné dáta, pomáhajú nám získať relatívne presný obraz o tom, kde sa firma z hľadiska pracovného prostredia a kultúry nachádza. Následne dokážeme riadiť zmeny a tvoriť dizajn presnejšie a vieme aj vďaka týmto dátam prispôsobiť prostredie skutočným potrebám ľudí,“ vysvetľuje Kristína Pomothyová.

Oba regióny však zdieľajú podobné názory. 65 % profesionálov v strednej a východnej Európe a 55 % v Spojenom kráľovstve sa vôbec neobáva, že umelá inteligencia ovplyvní ich profesiu v budúcnosti.

Sylwia Pędzińska, riaditeľka oddelenia inovácií pracovísk v Colliers International, hovorí: „V nasledujúcich rokoch bude čoraz viac spoločností investovať do vývoja umelej inteligencie a automatizácie opakujúcich sa procesov s cieľom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Dôležité je, že práca založená na medziľudských vzťahoch bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu, hoci sa očakáva zmena modelu práce, v ktorej je zamestnanec priradený k určitému pracovnému stolu. Budúca práca bude od zamestnancov vyžadovať, aby zaujali holistický pohľad, analyzovali a vyvodzovali závery, čo bude viesť k tvorivým riešeniam. Kancelárske priestory by preto mali stimulovať tvorivú prácu a zdieľanie poznatkov."

Kristína Pomothyová, odborníčka na riešenie pracovného miesta v Colliers International dopĺňa: „Dosah umelej inteligencie na pracovný trh je u nás do veľkej miery neobsiahnutý, zamestnanci si nedokážu predstaviť rozsah takejto zmeny, preto si myslím, že sa k tomu stavajú celkom ambivalentne. Ide však o obrovské zmeny najmä v tom, o akých zamestnancov budú mať firmy záujem. Empatia, schopnosť manažovať vzťahy, pracovať s emóciami nielen v oblasti produktov a služieb, ale aj s emóciami ľudí okolo nás, budú najdôležitejšie hodnoty zamestnancov budúcnosti. V skratke všetko to, čo umelej inteligencii nepôjde tak dobre, ako nám ľuďom. Toto si pomaly začínajú uvedomovať väčšie korporácie a investujú do rozvoja svojich kľúčových zamestnancov.“

Význam nadobúda istota na pracovisku
Nedávne geopolitické udalosti a krízy zmenili spôsob, akým sa milieniáli pozerajú na istotu zamestnania. Podľa štúdie spoločnosti Deloitte z roku 2018 s názvom Prvé kroky na trhu práce, ktorá skúma očakávania milieniálov strednej a východnej Európy od svojho pracoviska, väčšina milieniálov je menej ochotná zmeniť zamestnanie a vidí vyššiu hodnotu v zamestnaní na plný úväzok. Prieskum tiež ukazuje, že pre túto skupinu je kľúčová flexibilita. Týka sa to pracovného času, kariérnych postupov, systémov odbornej prípravy a hodnotenia, ako aj oblečenia a pracoviska.
Wojciech Koczara, vedúci oddelenia nehnuteľností v regióne SVE v CMS hovorí: „Naša štúdia ukazuje, že zamestnanci, a najmä milieniáli, majú nové očakávania toho, čo by malo poskytnúť kancelárske prostredie. Zamestnanci požadujú väčšiu flexibilitu, tvorivé riešenia pre spoluprácu a takmer komunitné prostredie. Je veľmi dôležité, aby zamestnávatelia a prenajímatelia prijali nové spôsoby myslenia a systému práce, aby prilákali a udržali zamestnancov.“
„Mnohé organizácie sú lídrami vo vytváraní tohto nového kancelárskeho prostredia. Od programu s názvom Domáce zvieratá v práci – program vyvinutý spoločnosťou Nestlé Purina Petcare Poľsko, aby povzbudil spoločnosti k tomu, aby zažili výhody prinášania psov do kancelárie, po Adgar v Poľsku, ktorý vytvoril svoju veľmi úspešnú Brain Embassy – inovatívny co-workingový priestor na podporu tvorivosti – organizácie privádzajú inovatívne myšlienky do života a ukazujú nám budúcnosť."

Dôsledky pre kancelárske nehnuteľnosti v strednej a východnej Európe
Prieskum naznačuje, že v kancelárskych sektoroch v strednej a východnej Európe nastávajú zmeny. Nájomníci sa môžu usilovať o flexibilnejšie, možno aj krátkodobé dohody o prenájme, avšak silné ekonomiky v regióne zaznamenali pokles miery neobsadenosti a trh je viac naklonený prenajímateľom.
Tieto trendy môžu už teraz povzbudzovať developerov a prenajímateľov v strednej a východnej Európe, aby zvážili inovatívne riešenia pracovného priestoru vo svojich kancelárskych budovách. Developeri sa čoraz viac zaujímajú o brownfieldy v dobrej lokalite. Ako uviedla Agnieszka Skorupinska, právna poradkyňa CMS: „Miestne nariadenia poskytujú veľa možností, ktoré môžu zmierniť náklady spojené s vyčistením prostredia, čo vytvára zaujímavé investičné príležitosti pre využitie brownfieldov.“