„Cestnými kráľmi“ medzi výrobcami automobilov a dodávateľmi komponentov v regióne strednej a východnej Európy (SVE) sú Bulharsko a Česká republika.

„Kľúčovým faktorom pre rozhodovanie o umiestnení automobilových hráčov je pracovná sila,“ hovorí správa medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Colliers International s názvom: The Road Kings: CEE Autos
Kľúčové hnacie prvky pre umiestnenie prevádzok:
Cena pracovnej sily a jej dostupnosť: Cena pracovnej sily je hlavnou konkurenčnou výhodou v strednej a východnej Európe. Podľa našich odborníkov sú vzdelanie a úroveň zručností pracovníkov pri určovaní umiestnenia autovýroby veľmi dôležité na Slovensku a v Maďarsku a dôležité v Bulharsku.
Rast miezd sa zrýchľuje (v priemyselnom sektore v regióne v priemere medzi 7,9 % až 14,1 % v 2. štvrťroku 2017). Domnievame sa, že tento faktor pretrvá minimálne do roku 2018. Trhy práce sú napäté. Z dostupných informácií je zrejmé, že úroveň nezamestnanosti vo všetkých krajinách SVE-6 je historicky nízka (a v Českej republike podľa Eurostatu hodnotovo najnižšia v EÚ na úrovni 2,9 %). Nedostatok pracovnej sily obmedzuje rozširovanie výroby.
Mark Robinson, vedúci prieskumu pre región strednej a východnej Európy v Colliers International vysvetľuje:
„Dnes sa problémom stáva skôr dostupnosť, ako cena práce. Tento problém sa dá čiastočne vyriešiť vzdelávaním a odbornou prípravou pracovníkov, čo sa čiastočne rieši v jednotlivých regiónoch. Ako sme uviedli v našej správe „Bumerang pracovnej sily“ z júla 2017 čiastočne sa tiež rieši návratom časti zo siedmich miliónov zamestnancov s občianstvom niektorej z krajín SVE-6, ktorí v súčasnosti žijú v západnej Európe."
Napojenie infraštruktúry a daňové sadzby: Vzdialenosť dodávateľov prvej úrovne a kľúčových regionálnych výrobcov je vcelku podobná, pričom väčšina kľúčových montážnych závodov sa nachádza prevažne v západnej časti SVE-6. Čím je vzdialenosť medzi nimi väčšia, tým vyššie sú náklady na dopravu a časovanie dodávky.
Nízka miera individuálneho zdanenia by mala pomôcť udržať pracovníkov v regióne. Nízke sadzby dane z príjmov právnických osôb sú charakteristickým znakom regiónu SVE. Maďarsko má najnižšiu hlavnú sadzbu dane z príjmov právnických osôb na úrovni len 9 %, pričom v Bulharsku je len o 1 % vyššia. Relatívny nedostatok významných rozpočtových deficitov v strednej a východnej Európe znamená, že tieto nízke daňové sadzby pravdepodobne v regióne pretrvajú.
Stabilita a náročnosť podnikania: Krajiny SVE-6 podliehajú, ako členské štáty EÚ, právnemu rámcu, ktorý umožňuje úspešné podnikanie. Náročnosť podnikania sa v regióne celkovo zjednodušila. Vo svetovom meradle je najvyššie Poľsko na 24. mieste (z 54. pred 11 rokmi). Medzi krajinami SVE-6 sa najnižšie umiestnilo Maďarsko. So svojou 41. priečkou má však stále slušný náskok pred niekoľkými krajinami EÚ.
Stabilita meny je tiež významným plánovacím faktorom. V tomto ohľade sú najstabilnejšie Slovensko s eurom a Bulharsko s výmenným kurzom euro-lev.