Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2018

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 4. kvartál 2018.

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.
Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V štvrtom kvartáli 2018 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave takmer 1,8 milióna m². 61% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 39% kancelárske priestory v štandarde B.
V štvrtom kvartáli 2018 boli v Bratislave dokončené kancelárske projekty Twin City Tower a Landererova 12, ktoré spoločne priniesli na trh takmer 54 000 m2 moderných kancelárskych priestorov. V prvom kvartáli 2019 očakávame dokončenie projektu Pressburg Tower, ktorý prinesie viac ako 16 000 m2 kancelárskych priestorov.


Zelené budovy
V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 alebo 35% z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM. 


Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)
Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas štvrtého kvartálu 2018, dosiahli celkovú výmeru viac ako 71 000 m², čo v porovnaní s tretím kvartálom 2018 predstavuje 154% nárast transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 19% všetkých transakcií, predprenájmy tvorili 8%, prerokovanie nájmov predstavovalo 56% všetkých transakcií a 17% podiel patril expanziám.

V štvrtom kvartáli 2018 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (prerokovanie súčasného nájmu) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 10 147 m². Okrem tejto transakcie bolo zaznamenaných ešte ďalších štrnásť väčších transakcií, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².

V štvrtom kvartáli roka 2018 dominovali na trhu transakcie spoločností zo sektora IT (33%) nasledované spoločnosťami z oblasti finančných služieb, bankovníctva a poisťovníctva (23%).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)
Miera neobsadenosti sa v štvrtom kvartáli roka 2018 zvýšila na 5,99 % z pôvodných 5,14% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (2,23%), nasledovaná Bratislavou I (4,88%), Bratislavou II (6,82%) a Bratislavou V (8.48%). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 11,63%.


Prime rent
Prime rent ostal na nezmenenej úrovni 17,00 EUR/m2/mesiac.