• Na prenájom
...missing text...

Na prenájom

Projekt Stein je lokalizovaný na križovatke ulíc Legionárska a Krížna, medzi dôležitými dopravnými tepnami Trnavského mýta a Račianskeho mýta. Projekt Stein vytvorí na mieste s genius loci Starého Mesta moderné a čisté miesto pre život. V prostredí napojenom na pulz centra mesta ponúkne energeticky efektívne kancelárie, kvalitné materiály a premyslené dispozície v typickej vnútro blokovej zástavbe.
To je viac ako 2400 m2, výnimočných kancelárskych plôch do vnútro bloku. Susedský dvor prinesie nové možnosti. Zeleň bude tvoriť minimálne tretinu areálu, kým v podzemí bude k dispozícii dostatok parkovacích miest. Obchody a služby v prízemných priestoroch skrátia čas potrebný na nakupovanie a zvýšia komfort obyvateľov.

Podrobnosti nehnuteľnosti