BAROMETER TRHU S PRIEMYSELNÝMI NEHNUTEĽNOSŤAMI JAR 2019