Barometer trhu s administratívnymi nehnuteľnosťami - jar 2019