En global ledare inom fastighetsrådgivning

Colliers värld

  $26B+ AUM (förvaltade tillgångar)
Bestående av 17,000+ medarbetare

All statistik är för 2018, visas i amerikanska dollar och inkluderar dotterbolag

Colliers är ett ledande globalt företag inom fastighetsrådgivning. Med verksamhet i 68 länder jobbar våra 17 000 företagsamma anställda tillsammans för att erbjuda expertrådgivning och tjänster som maximerar värdet för fastighetsägare, investerare, byggherrar och hyresgäster.

I mer än 20 år har vår erfarna ledning, som äger cirka 40 % av vårt kapital, levererat branschens bästa avkastning på aktieägarnas investeringar. År 2018 uppgick företagets intäkter till 2,8 miljarder dollar (3,3 miljarder inklusive dotterbolag), med över 26 miljarder dollar i förvaltade tillgångar.

Colliers International (CIGI) är noterat på NASDAQ och TSX.


Vill du ta hjälp av en expert?

 

KONTAKTA OSS
Vi är experter

Din framgång är vår framgång. Varhelst du än bedriver din verksamhet är vi är fast beslutna att skapa exceptionella resultat med rätt fastighetslösningar.

 

Skillnaden med oss
Genom våra medarbetares expertis hjälper vi våra kunder att maximera fastigheternas potential och uppnå framgång snabbare.
Vårt uppdrag
På Colliers uppmuntrar vi våra medarbetare att…

Vara entreprenöriella för att överträffa förväntningar
Samarbeta för att uppnå exceptionella resultat
Bygga relationer för att skapa bestående värden
Vara experter för att leda vår bransch framåt
Göra det rätta för våra kunder, medarbetare och vår omgivning

BLI EN DEL AV COLLIERS

Våra värderingar

Vi ligger i framkant inom fastighetsbranschen och banar väg med stöd av vår exceptionellt framgångsrika meritlista. Vi bygger för vår framtid – och din. 

Vi strävar efter att bygga upp vår verksamhet i en konkurrenskraftig takt genom att öka den interna tillväxten med smarta strategiska förvärv som ökar marknadsandelarna, utökar tjänsteutbudet och vår geografiska räckvidd till gagn för våra kunder och aktieägare. 

I mer än 20 år har Colliers skapat värde för aktieägarna, vilket har resulterat i överlägsen avkastning och branschtillväxt.

ourstrategy_sweden

Din framgång är vår framgång. Vi är fast beslutna att skapa exceptionella resultat med rätt fastighetslösningar för dig, varhelst du än bedriver din verksamhet. Vi agerar snabbt för att skapa och ta tillvara på möjligheter för dig, omfamnar förändring och tänker annorlunda för att generera nya och bättre lösningar för att möta dina behov.

 

 

VÅRA TJÄNSTER

Vi är passionerade, tar personligt ansvar och gör alltid det som är rätt för våra kunder, anställda och vår omgivning. Vi har en unik möjlighet att skapa förändring för en bättre framtid.

 

  • Mångfald och inkludering är grundläggande för vår kultur och våra team består av personer med olika kunskaper och bakgrunder. Genom att ta till oss mångfalden kan vi rekrytera och behålla de bästa människorna som upprätthåller en företagsam kultur som fostrar innovation. Ungefär 30 % av ledarna och cheferna på Colliers är kvinnor och främjandet av mångfald är en nyckelfaktor i vår rekrytering och de ansträngningar vi gör för personlig utveckling. 

    Hållbarhet. Att tänka på vår miljö är en viktig del i att göra det rätta. Vi levererar lösningar som skapar ökad hållbarhet och sundare arbetsplatser, vilket hjälper fastighetsägare och investerare att inse fördelarna med hållbara strategier.

    Vår omgivning.  Vi är passionerade i allt vi gör och det sträcker sig till vår omgivning. Som företag och som individer arbetar vi aktivt för att förbättra vårt samhälle.

Våra ledare


Det som gör oss unika är inte vad vi gör, utan hur vi gör det. Vi attraherar och utvecklar branschledare, och ger dem möjlighet att tänka och agera annorlunda för att skapa exceptionella resultat.

Lokalt ledarskap

GLOBALT LEDARSKAP

Our Leaders

Kontakta

Ett oväntat fel har inträffat. Försök igen.
Du har inte markerat i rutan "Jag är ingen robot".
Din förfrågan har tagits emot.
Någon kontaktar dig snart.