• För uthyrning
Butik, L94, 94 - 94 m², Andra Långgatan 27, Göteborg

För uthyrning

Butiksyta med stora anpassningsmöjligheter. Ytan är idag redo att byggas om enligt den nya hyresgästens önskemål och behov. Mycket bra exponeringsytor mot korsningen Värmlandsgatan - Andra Långgatan. Här är det god genomfart av fotgängare och biltrafik dagligen. I området finns redan flera etablerade butiker som lockar kunder till platsen. Vägg i vägg ligger en nyetablerad lampaffär. Andra Långgatan är ett attraktivt stråk mellan Masthuggstorget och Järntorget med god tillgänglighet för både bilburna och kollektivtrafiksburna. Längs Andra Långagatn parkerar man enkelt. Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation