• För uthyrning
Butik/showroom/kontor, LN630, 630 m², Norra Deltavägen 3, Göteborg

För uthyrning

Mycket trevlig kombi/butikslokal om ca 630 kvm. Lokalen har potential att anpassas efter önskemål och kan med fördel slås ihop med intilliggande lokal om 766 kvm, lokalen blir då totalt ca 1400 kvm. Lokalen har ett utmärkt exponeringslägen med god tillgänglighet på Norra Deltavägen och lämpar sig för grossistverksamhet eller sällanköpshandel.

Fastighetsinformation