• För uthyrning
Kontor, 30000 m², Sveavägen 42-44

För uthyrning

På Sveavägen 44 skapas en ny och mycket attraktiv kontorsfastighet med hög standard på teknik och miljö. Det här är framtidens helhetskoncept för kontor. Möblera om i fastigheten istället för att bygga om. Det ger en helt flexibel planlösning som enkelt kan möbleras om under hyresgästens tid i huset. Konceptet är uppdelat i tre delar:1. Samlingsplatsen är det gemensamma entréplanet med service och handel. Här finns också en gemensam konferensdel. 2. Mötesplatsen är där man träffas, jobbar och kreerar tillsammans och därför ska detta vara en väl utvecklad yta. 3. Arbetsplatsen, det som utmärker Sveavägen 44 är tanken att det är mötesplatsen som genererar affärsnytta i högre grad än arbetsplatsen. För att maximalt utnyttja möjligheterna i ett nytt kontor har vi lagt till beläggningsgrad som en ingående parameter.

Fastighetsinformation