• För uthyrning
Kontor, 415, 415 - 415 m², Skeppsbron, GÖTEBORG

För uthyrning

Lokalen är placerad i fastighetens överstaplan och innehåller ett stort antal rum i skiftande storlekar, ett hörnrum med tornkänsla och konferensrummet placerat med intertrappa upp i eget torn.

Fastighetsinformation