• För uthyrning
Kontor, 947 - 1894 m², Norgegatan 2, Kista

För uthyrning

Lokalerna:Då lokalerna är under byggnation ges godamöjligheter till att påverka planlösning ochmaterialval efter egna behov och önskemål.Ytterligare en stor fördel är att fastigheten liggerväl synlig från ett flertal gator ochgenomfartsleder vilket gör Norgegatan 2 till ettexemplariskt skyltlägeParkering:Ett flertal besöksparkeringar finns utanför huvudentrén och ett garage som rymmer 136 platser finns i fastigheten. Det kan även finnas möjligheter att hyra fler platser intill fastigheten.Övrigt:Den tekniska standarden är hög, komfort kyla i lokalerna, vissa konferensrum är även förstärkta med extra kyla. Fönstren i söderläge har solavskärmning.Fiber finns indraget i fastigheten.

Fastighetsinformation