• För uthyrning
Kontor, LN157, 157 m², Säterigatan 21, Göteborg

För uthyrning

Kontor på plan 2 där planlösningen idag erbjuder både rum i varierande storlekar samt öppen yta för kontorslandskap och nytt pentry.Hiss finns ej i detta trapphus.Här finns många parker och grönområden, både vid vattnet, på kajerna och i de olika ministadsdelarna. Störst är Färjesnäsparken i väster som även är Norra Älvstrandens största park med stora gräsytor, lek- och idrottsplats, servering, promenadstigar och utsiktsplatser. Allt talar för att Västra Eriksberg blir ett av de mest attraktiva bostadsområdena i Göteborg.Norra Älvstranden har på drygt tio år utvecklats från tomma varvsområden till modern stadsbebyggelse. När de stora varven försvann och varvsepoken i Göteborg upphörde i slutet av 1970-talet fanns enorma outnyttjade markytor och tomma byggnader kvar. När förnyelsearbetet med Norra Älvstranden så smått startade i mitten av 1980-talet fanns cirka 300 bostäder, framförallt på Slottsberget, på det 250 ha stora området mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron.Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation