• För uthyrning
Kontor, LN892, 892 - 892 m², Kungsgatan 35-39, Göteborg

För uthyrning

Öppet landskap med hiss som går direkt upp till kontorsplanet. Entré från Vallgatan 22.

Fastighetsinformation