• För uthyrning
Kontor/lager, 1890, 1890 m², Bergfotsgatan, Mölndal

För uthyrning

Hus under omvandling med stora möjligheter för hyresgästen att påverkar lokalernas nya utformning. Presentera dina behov för oss så kommer vi att ta fram förslag på anpassning!Eventuell lagerlösning omfattar låglager.

Fastighetsinformation