• För uthyrning
Lager, 15000, 6000 - 15000 m², Hamneviksvägen, Göteborg

För uthyrning

Byggnaden som uppförs i detta nu med planerat färdigställande under hösten 2014 uppfyller alla paramterar för en modern logistiklokal. Totalt är ytan ca 15 000 m² varav 400 m² är planerat för kontor- och personalutrymmen.Lagret har en takhöjd om 10 m fritt under balk och en golvbärighet om 4 ton/m² vilket ger möjligheten att lagra tungt gods på höjd. För in- och utlastning finns 15 st vädertätade portar med lastbrygga samt 3 st markportar. Lokalen är utformad så att en delning om 6 000 m² respektive 9 000 m² är möjlig. Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation