• För uthyrning
Lager, 7200 m², Bruttovägen 9, Järfälla

För uthyrning

Lagerytan på ca 7 200 kvm, och det är möjligt att dela av ytan till två mindre ytor.Entresolplan på ca 2 000 kvm med plats för kontor och personalytor.* Takhöjd lager: 10 meter * Takhöjd kontor: 5 meter* Golv: Betongplatta på mark* Bärighet lager: 3000 kg/kvm* Bärighet entresol: 500 kg/kvm* Eldrivna takskjutsportar* Höj och sänkbara lastbryggor* Hiss till kontorsdelen/entresolplan* Belysning lager: 300 lux* Belysning kontor: 500 lux* Inhägslat staket runtom fastigheten* Eldrivna skjutgrindar * Stora asfalterade rangerytor * Gott om parkeringsplatserMöjlighet finns att tillskapa fler portar.

Fastighetsinformation