• För uthyrning
Lager / Kontor, LN250, 250 m², Ruskvädersgatan 10 B, Göteborg

För uthyrning

Brunn med oljeavskiljare och möjligt nyttjande av tvätthall. Parkering utanför fastigheten.

Fastighetsinformation