• För uthyrning
Lager, L14000, 5000 - 18400 m², Vårby Allé 39, Vårby

För uthyrning

Lokalerna är belägna i på två plan med access i markplan till båda lokalerna. (Byggnad markerad med L på länkad fil "Ritning Vårby bryggeriet")Lokalen kan delas upp i enheter från ca 5 000 kvm upp till drygt 20.000 kvm fördelat på flera byggnader. En lokal om 5 000 kvm är placerad på nedre plan och nås från den norra sidan av byggnaden. Idag finns två lasthus med det finns möjlighet att utöka till åtta portar med vädertätning. Det finns även en markport för tillgänglighet med truck. Framför lokalen finns en rejält tilltagen rangeryta.Lokalen har tidigare nyttjats för hantering av bl.a öl, vilket gör att den i sin helhet kan få säkerhetsklass 2. Ett separat utrymme inne i lokalen har även haft säkerhetsklass 3.På övre plan finns en lokal om totalt ca 9 200 kvm och den nås från den södra och västra sidan av byggnaden via markportar. Denna lokal har tidigare innehållit produktionverksamhet. Det utmärkta skyltläget gör att det kan vara lämpligt att inrymma annan verksamhet än distribution. Lokalen går att dela till mindre enheter.

Fastighetsinformation