• För uthyrning
Lager, L2000000, 1250 m², Vårby Allé 39, Vårby

För uthyrning

Effektiv lokal i Spendrups tidigare lokaler. Lokalen har en markport och är klassad för livsmedelshantering.

Fastighetsinformation