• För uthyrning
Lager, L29716, 29716 m², Svista Industriväg 3, Eskilstuna

För uthyrning

Byggnaden är uppförd 2004 för Lidls Sverigedistribution. Den har allaegenskaper som förväntas av en modern logistikbyggnad med bla vältilltagen takhöjd, ett stort antal portar och väl tilltagen golvbärighet.Byggnaden har portar på motstående sidor vilket även gör den lämpligsom terminal. En mindre del av ytan är idag tempererad och innehållerbåde kyl-och fryslager. Av den totala ytan utgör ca 900 m² kontor ochpersonalutrymmen.Byggnadens utformning skapar bra förutsättningar för att dela lokalen tillfler än en hyresgäst.Total lokalyta: 29 716 m²Kyllager: 4 551 m²Fryslager: 1 098 m²Torrlager: 22 995 m²Kontor och personalutrymmen: 902 m²Övrigt: 170 m²Byggnaden är placerad med snabb anslutning till E20 vid trafikplats Svista strax öster om Eskilstuna.. Byggnaden ligger i Svista industriområde som är ett etablerat logistikområde med bla Meca, H&M och Saab som grannar. Mälardalen inklusive Eskilstuna är en av de mest expansiva regionerna förlogistiketableringar och de senaste 10 åren har det byggts 300 000 m² logistikytor i regionen.Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation