• För uthyrning
Lager, L30000, 10000 - 30000 m², Fyrgatan, Arlandastad

För uthyrning

Nybyggd lagerbyggnad vid Arlanda flygplats. Denna byggnad är speciellt utformad för att rymma en eller två hyresgäster med lager/logistikverksamhet. Uthyrningsbar yta är 26.632 m². Byggnaden blir granne med Brobyterminalen där Schenker är hyresgäst. * Stålstomme med väggar av sandwichelement och isolerad betongsockel till höjd 1 m över golv* Kontor och personalutrymmen placerade under entresol* Fri höjd i höglager är 11,7 m. Fri höjd under entresol 5,0 m, fri höjd på entresol 5,2 m* Heltäckande automatiskt brandlarm enligt SBF 110:6 anslutet till SOS* ESFR-sprinkler enligt SBF 120:7* Dockningsanläggningar för effektiv godshantering med styrning för energioptimering* Stor port i marknivå via ramp* Utrymme för truckladdning, utrustat enlig gällande regelverk* Betonggolv fritt från skarvar* Golvbelastning 3.500 kg/m2 och 5.000 kg punktbelastning* Genomsnittlig golvplanhet enligt HUS AMA Tabell 43DC/-1 Klass A (+/- 3 mm på 2 m)* Rangergård enligt standard* Betongförstärkning för lastbilsuppställning framför varje dockning* Personbilsparkering i anslutning till entréer* Byggnaden är ansluten till fjärrvärme* Uppvärmning av lagerlokal sker med aerotemprar* Ventilation i lager är behovsstyrd med styrning via temperatur- och kodioxidgivare* Ventilation i kontor, lagerkontor och personalutrymmen via FTX-aggregat med kyld tilluft för bästa komfort* Belysning i lager är energioptimerad med dynamisk närvarostyrning indelad i zoner* Belysning i kontor enligt Ljus och Rum* Närvarostyrning av belysning på toaletter, i omklädningsrum, förråd och serviceutrymmen* Byggnaden skall Green Building-certifieras

Fastighetsinformation