• För uthyrning
Lager, LN10000, 10000 m², Hisingsleden, Hisingen

För uthyrning

Hisingen logistikparkHisingen Logistikpark är strategiskt placerad i direkt anslutning till Hisingsleden och granne med Göteborgs hamn. Korta avstånd mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader.Med ett väl fungerande vägnät i närområdet, både E6 och E20 passerar förbi 5 km från logistikparken, når man enkelt såväl Stockholm som Köpenhamn och Oslo. Hisingen Logistikpark ger oss möjlighet att erbjuda moderna miljöcertifierade logistikbyggnader med optimerad lagringskapacitet. Exempelbyggnad247,5 x 100 mGolvyta bottenplan 24 750 m2, varav höglager 18 315 m2Entresolplan 247,5 x 26 m, golvyta 6 435 m2Total uthyrningsbar yta 31 185 m2Pelarindelning i höglager 22,5 x 16,0 mPelarindelning under entresol 11,25 x 13,0 mPelarindelning på entresol 22,5 x 13,0 mSegelfri höjd i höglager 11,7 mSegelfri höjd under entresol 5,5 mMöjlighet finns att utforma och anpassa byggnaderna utifrån respektive hyresgästs krav och behov.Tomtindelningen ger möjlighet till att anpassa byggnadens yta i längdled.Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information!

Fastighetsinformation