• För uthyrning
Lager, LN15000, 15000 m², Stackarpsvägen 8, Klippan

För uthyrning

Lagerytan på totalt 15 000 m² kan anpassas utifrån Hyresgästers verksamhet och behov. Möjlighet finns till att dela av lagerytor utifrån från ca 2 000 m².Lokalerna är flexibla, med bra kapacitet för olika typer av verksamheter. Det finns stora möjligheter i de befintliga lokalerna men den optimala lösningen byggs efter dina behov och villkor. I anslutning till lagerytorna finns stora kontorsytor. Generös gårdsplan som är inhägnad och säkerhet i fokus. Totalt finns det två markportar till ytan samt ett antal porthus. Takhöjden är 6-8 m och idag finns ställage på ytorna som kan nyttjas eller monteras ned. Från lagret följer man Rv 21 mot E4 och E6 för att nå vidare ut i Sverige eller Europa.Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation