• För uthyrning
Lager, PW15011, 4000 m², Vårby Allé 39, Vårby

För uthyrning

Lokalen som ligger under marknivå nås via en ramp och är lämplig för uppställning eller långtidslagring. Takhöjden är drygt 4 meter. Porten är 3.5 meter hög. Totalt ca 4000 kvm

Fastighetsinformation