• För uthyrning
Lager/Logistik, LN7645, 7 - 7 m², Kårebogatan 14, Göteborg

För uthyrning

Lager i nära anslutning till de stora lederna i Arendal. Den totala lagerytan är på ca 7 000 m² och här finns även möjlighet att dela av till ca 5 000 m² och 2 000 m². I anslutning till lagerytorna finns det kontor och personalutrymmen. Här finns det stora möjligheter att få lokalen anpassad för er verksamhet.I lagerdelen är det fri takhöjd där lägsta punkten är 7 m. Golvbärigheten är mycket god i större delen av lokalen då den står på berg. För ankommande och avgående gods finns 4 markportar samt 1 port med lastkaj under skärmtak.Kontorsytor och personalutrymmen är på ca 480 m² fördelat på 2 plan. Ytorna är kombinerade med både öppna landskap samt indelade kontor för en flexibel och anpassningsbar miljö.Välkommen att kontakta oss på Colliers för mer information samt visning!

Fastighetsinformation