Sammanställning över transaktionsmarknaden för Q1 2019.