Real Estate Management Services

Fastighetsförvaltning som maximerar värdet på din fastighet


Colliers Förvaltning är experter inom kommersiell fastighetsförvaltning och erbjuder Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning, Hyresadministration, Uthyrning samt Strategisk Förvaltning. Vi strävar alltid efter att nå en god värdeutveckling, både utifrån ett ägande- och ett transaktionsperspektiv. Genom en förståelse för kundens specifika kort- och långsiktiga planer för fastigheten skräddarsyr vi en konkret förvaltningsstrategi. Du som kund är viktig för oss. Din framgång är vår framgång och vi når den lite snabbare tillsammans.

Våra tjänster inom Real Estate Management Services

Ekonomisk förvaltning

 • Analys/Rapportering
 • Budget/Prognos
 • Redovisning
 • Bokslut
 • Moms/Fastighetstaxering/Skatt
 • Årsredovisning/Deklaration
 

Teknisk förvaltning

 • Operativ drift
 • Underhållsplanering
 • Myndighetskrav
 • Energioptimering
 • Kostnadskontroll
 • Upphandlingar serviceavtal
 • Ombyggnationer
 

Uthyrning

 • Uthyrning
 • Omförhandling
 • Hyresavtal
 • Hyresjuridik
 • Hyresgästanpassningar
 

Hyresadministartion

 • Avtalsadministration
 • Hyresavisering
 • Kravhantering
 

Strategisk förvaltning

 • Fastighetsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Marknadsstrategi
 • Projektledning
 • Hållbarhet
 

Vårt Team inom Real Estate Management Services