Retail

Retail is detail

Retailsegmentet har blivit mer specialiserat och föränderligt vilket gör att stor kunskap och kompetens behövs för att agera på marknaden. Vi på Colliers har lång erfarenhet av retailmarknaden, och koll på dess utveckling och trender.Vår marknadsexpertis grundar sig i research och vår dagliga kontakt med aktörer på marknaden. Vi arbetar med att utveckla och etablera köpcentrum, gallerior, shoppinggator samt externa handelsområden.


Vi hjälper bl.a fastighetsägare med vakanta ytor och allt från mindre lokala aktörer till stora butikskedjor att hitta den perfekta lokalen för sin verksamhet. Vårt globala nätverk är en stor tillgång i vårt arbete inom Retail, så väl som vår lokala förankring med kontor både i Stockholm och Göteborg.


Vi älskar Retail, låt oss bli en del av ditt Team.

Inom Retail erbjuder vi:
Nya generationen Retail

Behöver ni hjälp med att utveckla er handelsplats så att ni med framgång kan möta den nya generationen av konsumentbeteenden? Vårt Retailteam har gedigen kompetens och lång erfarenhet av retail, både av strategisk karaktär och operationellt arbete.

Vår kunskap grundar sig i analyser och insikt i branschen och ett starkt nätverk både lokalt och globalt.  Vi arbetar med konceptutveckling, tar fram förslag till uthyrningsstrategi där vi ser över butiksmixen, analyserar försäljning- och besöksstatistik.

Vi arbetar även med marknad och kommunikation där vi tar fram förslag till kampanjer, event och andra marknads- och kommunikationsaktiviteter.  

 Inom Strategi erbjuder vi följande tjänster:

 • Konceptutveckling
 • Marknadsstrategi
 • Uthyrningsstrategi
 • Fastighetsutveckling
 • Affärsutveckling
 • Analys

 

Från idé till färdig handelsplats

Låt oss hjälpa er med projektledning för att säkerställa processen från start till mål. Våra projektledare har gedigen kunskap om Retail och kommersiella fastigheter.

Vi leder byggprojekt, mindre och större ombyggnationer och ser till att allt från IT till ventilation levereras och installeras på utsatt tid. Vi hjälper dig med olika typer av upphandlingar så som bevakning, städtjänster och teknisk förvaltning. 

Inom Projektledning erbjuder vi:

 • Planering
 • Upphandling
 • Byggnation
 • Färdigställande 
 
Centrumledning som gör skillnad

Vårt fokus inom Kommersiell Förvaltning är att optimera driftnettot genom att ständigt arbeta med kostnadskontroll, kostnadseffektiv drift och underhållsplanering. För att nå en långsiktig värdeutveckling på er fastighet erbjuder vi ett komplett utbud av kommersiella förvaltningstjänster.

Att bedriva framgångsrik handel oavsett om det gäller köpcentrum eller externa handelsplatser handlar om personligt engagemang och expertis i världsklass. För att kunderna ska få den bästa köpupplevelsen behövs de bästa medarbetarna för att driva handelsplatsen. Med vår gedigna kompetens inom Retail Management kompletterar vi er organisation med exempelvis Centrumchefer, Centrumledare, Tekniska chefer, Floor Managers och Marknadschefer.

Vi tillhandahåller även tjänster inom Ekonomisk Förvaltning, allt från redovisning, rapportering, bokslut och årsredovisning, budgetering och prognoser samt  hyresadministration.   

Inom Kommersiell Förvaltning erbjuder vi:

 • Centrumledning
 • Kommersiell förvaltning
 • Ekonomisk förvaltning
 • Hyresadministration
 • Marknad och kommunikation

 

Vi hjälper dig hitta rätt hyresgäst

Oavsett om det är en enskild butikslokal eller ett köpcentrum så arbetar vi för att hitta en hyresgäst som kompletterar det utbud som redan finns. Vi ansvarar gärna för hela uthyrningsprocessen, allt från att identifiera och attrahera nya hyresgäster till kontraktsskrivning, budgetering och uppföljning.

Vi har god kunskap om retailmarknaden och ett brett kontaktnät både lokalt  och internationellt. Tillsammans med dig tar vi fram en uthyrningsplan med syfte att utveckla din befintliga affär genom att se över hyresintäkterna, skapa fler ytor och fylla eventuella vakanser.

Colliers har många års erfarenhet av konceptutveckling och som uthyrare arbetar vi nära din organisation och skapar långsiktiga relationer till dina hyresgäster. 

Inom Uthyrning erbjuder vi:

 • Omförhandling
 • Uppsägningar / avetablreingar
 • Uthyrning
 • Strategi
 • Hyresjuridik
 • Konceptutveckling
 
Med dig som hyresgäst i fokus

Har du etablerings- och kontraktsfrågor eller behöver du hjälp med en etableringsstrategi? Vi som rådgivare hjälper dig i dessa frågor så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

För att lyckas med en etablering krävs god kunskap om marknaden. Vi kan med säkerhet säga att vi hittar det bästa läget till rätt pris utifrån ditt perspektiv. Vi är medvetna om att hyreskostnaden är en mycket stor del och er kostnadsmassa, därför hjälper vi även till med kontraktsförhandlingar, omförhandlingar och avetableringar. Vi säkerställer att ni har rätt villkor helt enkelt.

Inom Hyresgästrepresentation erbjuder vi:

 • Etablering
 • Lokalsökning
 • Kontraktsförhandling
 • Omförhandling
 • Avveckling
 • Kontraktsförvaltning